جایزۀ ویژه پیتزا تام

قرعه کشی

فقط با خرید از سایت پیتزا تام به آدرس Pizzatom.ir میتوانید در قرعه کشی ویژۀ ما شرکت کنید.

در قرعه کشی های دوره ای سایت پیتزا تام به هر میزان که خرید کرده باشید 10 برابر آن را پول نقد جایزه خواهید گرفت. (سقف پرداخت جایزه نقدی 1.000.000 تومان)

اکنون شانس خود را امتحان کنید

منتظر اخبار تام پیتزا در کانال های اجتماعی تام پیتزا باشید

pizzatom @pizzatom

0201001 @pizzatom.ir